Tembang Dolanan Bocah, Lagu Jawa yang Hampir Punah

Tembang Dolanan

Tembang dolanan bocah merupakan salah satu media seni orang Jawa masa lalu untuk mendidik dan menyampaikan berbagai nasihat kepada anak-anaknya.   Biasanya tembang dolanan bisa dirangkai dengan berbagai macam permainan tradisional atau bisa juga dinyanyikan sendiri tanpa permainan. Dengan pengemasan tembang yang menarik dan dekat dengan anak, menjadikan tembang dolanan sangat digemari oleh anak-anak masa itu.

Seiring kemajuan jaman dan berkembangnya teknologi, permainan dan hiburan anak semakin beragam. Secara perlahan namun pasti, tembang dolanan bocah kian tergeser dan tidak begitu diminati oleh anak-anak. Apalagi saat ini semakin banyak orang tua yang enggan untuk mengajarkan tembang dolanan pada anak-anaknya.

Meski tembang dolanan semakin terpinggirkan, namun masih beruntung beberapa sanggar seni di Solo masih melestarikannya, bahkan dibuat event Festival Dolanan Bocah yang dilangsungkan setahun sekali. Tembang dolanan yang biasanya juga bisa dikemas dalam permainan anak ini, sebenarnya masih dapat digunakan sebagai sarana mendidik perilaku anak, apalagi saat ini lagu anak-anak semakin langka.

Pelestarian terhadap tembang dolanan bocah memang perlu dilakukan, karena dalam tembang-tembang tersebut sebenarnya mengandung ajaran tentang berbagai perilaku luhur seperti menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak, nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keberanian, kemandirian, rasa sayang, penghargaan terhadap alam semesta bahkan menumbuhkan jiwa spiritual sejak dini. (Baca juga : Tembang Macapat, Tembang Jawa Kaya Makna)

Berikut ini beberapa contoh tembang dolanan bocah yang bisa kami sajikan, semoga suatu saat bisa kami bahas satu per satu :

Gundhul Pacul

Gundhul gundhul pacul cul gelelengan

Nyunggi nyunggi wakul kul gemblelengan

Wakul ngglimpang segane dadi sak ratan

Wakul ngglimpang segane dadi sak ratan

Cublak-cublak suweng

Cublak-cublak suweng

suwenge teng gelenter

mambu ketundhung gudel

pak empong lera-lere sapa ngguyu ndhelek’ake

sir sirpong dhele gosong sir sirpong dhele gosong
 

Padhang Bulan

yo prakanca dolanan ning njaba

padhang mbulan, padhange kaya rina

rembulane ne, sing ngawe awe

ngilingake aja padha turu sore
 
Ya prakanca dha padha mrenea

Bareng- bareng dolanan suka-suka

Langite padhang sumebar lintang

Ya padha dolanan sinambi cangkriman

 

Kupu Biru

Kupu biru mabur ing kahyangan
Ngisep madu milih kekembangan
Kembang salak, apa kembang jagung
Dioyak-oyak den bagus kuncung

 

Bung Adhi

Bung bung adhi, kowe arep nyangdi
Dolan nang prapatan, adhikku kemerdekaan
Munggah kelas telu, bakale dadi guru
Guru-guru cina, nang pasar tuku lenga
Lenga-lenga klentik, nggo nggoreng iwak pitik
Pitik akeh wulune, rambut brintik akeh tumane
 

Sluku-sluku bathok

sluku-sluku bathok,bathoke ela-elo,

si rama menyang solo, oleh-olehe payung kutha,

mak jenthit lo-lo lobah, wong mati ora obah,

yen obah medeni bocah, yen urip goleka dhuit
 

Tekate Dipanah

Tekate dipanah
Dipanah ngisor gelagah
Ana manuk konde-onde
Mbok sir bombok mbok sirkate
Mbok sir bombok mbok sirkate
 

Tembang dolanan : Kidang talun

Kidang talun

mangan kacang talun

mil kethemil… mil kethemil

si kidang mangan lembayung

 

Tikus Pithi,

Nduwe anak siji

Cicit cuit..Cicit cuit

maju perang wani mati

 

Gajah belang

saka tanah plembang

Nuk legenuk nuk legenuk

Gedhene meh kaya gunung

Pitik Tukung

Aku duwe pitik pitik tukung

Saben dina tak pakani jagung

Petok kokkok petok petok ngendhok pitu

Tak ngremake netes telu

Kabeh trondhol dhol tanpa wulu

Megal megol gol gawe guyu

Menthok-menthok

Menthok, menthok, tak kandhani

mung lakumu, angisin-isini

La mbok ya aja ngetok, ana kandhang wae

enak-enak ngorok, ora nyambut gawe

menthok, menthok, mung lakukumu megal megol gawe guyu

Oh Adhiku

Oh adhiku, kekasihku aja pijer nanges wae

ayo dolan karo aku, ana ngisor uwit manggis

Dhelok maneh ibu rawuh, ngasta oleh-oleh

gedhang goreng karo roti, mengko diparingi.

Jaranan

Jaranan-jaranan jarane jaran teji

sing numpak ndara bei

sing ngiring para mantri

jreg jreg nong..jreg jreg gung

prok prok turut lurung

gedebug krincing gedebug krincing

prok prok gedebug jedher


 

Jamuran

jamuran-jamuran ya gege thok,

jamur apa ya gege thok

jamur gajih mberjijeh sak ara-ara

sira badhe jamur apa…?

Jamur Apa????

Jamur Gagak.. Gaog, Gaog, Gaog


 

Bebek Adus Kali

Bebek adus kali
nututi sabun wangi
bapak mundhut roti,
kulo diparingi
 
Bebek adus genthong
nututi iwak cebong
bapak main pingpong
kesmash wudele bodong
 

Pitik Walik Jambul

Pitik walik jambul

sego golong mambu enthong

mangga sami kundur

weteng kula sampung kothong

enake, e.. sego liwet jangan terong

teronge ijo-ijo bocah keset mesti bodho

teronge bunder-bunder bocah sregep dadi pinter

 

Prau Cilik

aku nduwe dolanan sing apik

prahu cilik tak kelekne mbanyu

mbesok gedhe dadi tukang prahu

bayarane satus sewidak ewu
 

Gotri Legendri

Gotri legendri nogosari ri

Riwul iwal iwul jenang katul tul

tulen ulen ulen delok manten ten

titenono besok gedhe dadi opo po

podheng mbako enak mbako sedheng dheng

dhekok engkak-engkok dadi kodok

 

Aku Wis Gedhe

Saiki aku wis gedhe

Sekolah mangkat dhewe

Ora usah dieterake

Bareng karo kancane
 
Yen mlaku turut pinggiran

Ora pareng gojegan

Ning ndalan akeh kendharaan

Mengko mundhak tabrakan
 

Yo ayo mangkat sekolah

Yo ayo mangkat sekolah

Pamitan Bapak, Pamitan Ibu

Nyuwun donga lan pangestu

 

Siji. Loro, Telu

siji loro telu, astane sedheku

mirengake bu guru, menawa didangu
 
papat nuli lima, lenggahe sing tata

aja padha sembrana, mundhak ora bisa

Bukune diwaca lan terus diapalna

Mengko yen wulangan supaya bisa

Aja males sinaune, Aja males maca nulise

Mengko yen wulangan bingung dhewe

Nyotek kana nyotek kene

 

Bang-bang tut

Bang bang tut, cendhela uwa uwa
Sapa wani ngentut, ditumbak raja tuwa
Nang kali ngiseni kendhi
Jeruk purut wadhah entut
 

Kodhok Ngorek

Kodhok ngorek kodhok ngorek..

Ngorek pinggir kali.

Theot theblung, theot theblung.. Theot thheot theblung

Bocah bocah nakal njaluk dijamoni

jamu apa jamu apa temulawak pait

bocah pinter bocah pinter besuk dadi dokter

numpak apa numpak apa numpak kapal miber..

Gajah gajah

gajah gajah kowe tak kandhani

mripat kaya laron, siung loro kuping gedhe,

kathik ngango tlale buntut cilik tansah kopat kapit..

sikil koyo bumbung mung lakumu igag igug..

 
2 Comments

  1. Wah… jadi inget 40th lalu wkt msh duduk di bangku SD 🙂
    Semoga tetep lestari lagu-lagu nya!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*