Sunan Bayat, Wariskan Teknik Gerabah Putaran Miring

sunan-bayat-wariskan-gerabah-putar-miring

Sunan Bayat atau yang sering dikenal dengan Sunan Pandanaran, Susuhunan Tembayat, Pangeran Mangkubumi dan juga disebut Wahyu Widayat, merupakan seorang ulama besar penyebar agama Islam di Jawa. Ia adalah putra dari Ki Ageng Pandan Arang, bupati pertama Semarang. Di Dusun Pagerjurang, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Sunan Bayat mewariskan sebuah keterampilan pembuatan gerabah dengan … Baca Selengkapnya

Pagerjurang, Sentra Industri Gerabah Putar Miring

pagerjurang-gerabah-putar-miring

Dusun Pagerjurang merupakan satu dusun yang secara turun temurun menjadi sebuah kawasan sentra pengrajin gerabah dan keramik. Dusun yang terletak di Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten ini berjarak sekitar 20 kilometer arah tenggara dari pusat kota kabupaten Klaten Jawa Tengah. Hampir semua warga Dusun Pagerjurang, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, memiliki usaha pembuatan gerabah. Setidaknya … Baca Selengkapnya